.

Frysa/pausa medlemskap

Uppdaterad

Ansökan om frysning görs på Mina sidor

Som medlem kan du ansöka om frysning vid sjukdom/skada, graviditet samt arbete, studier eller militärtjänstgöring på annan ort mot uppvisande av intyg som styrker skälet till frysningen.

Frysningen kan ske med minst 1 månad och som längst 12 månader i taget.
Frysning sker endast framåt i tiden och med hela månader.  Du kan således inte retroaktivt begära en frysning.

En frysningsavgift om 225 kr tas ut för varje påbörjad frysningsperiod.

Under frysningsperioden kan medlemmen inte ta del av Actics utbud. Medlemsavtalet förlängs med den tid som Actic godkänner frysning för och ingen månadsavgift debiteras under frysningsperioden.