.

Första betalning

Uppdaterad

Första betalning

  • Första betalningen räknas från datumet du blev medlem samt en kalendermånad framåt. Detta gör att första fakturan alltid är lite högre.
  • Har du blivit medlem efter den 15:e i månaden, sker första betalningen den 28:e månaden efter.

För att se ditt fakturaunderlag loggar du in på mina sidor